divendres, 21 d’octubre del 2011

Enquesta sobre la Qualitat de Vida de la Gent Gran a Badia del Vallès.


Fruit del treball de la Comissió de Gent Gran del Consell Municipal de Sanitat i salut pública, el Servei de Salut i Hàbits Saludables de l’Ajuntament de Badia del Vallès, està portant a terme una Enquesta sobre la Qualitat de Vida de la Gent Gran a Badia del Vallès.

La finalitat és conèixer més a fons la realitat de l’estat de salut, benestar i qualitat de vida de la gent gran que viu al municipi i poder comptar amb una diagnosi actualitzada que permeti detectar necessitats, potencialitats, definir estratègies i accions i així plantejar intervencions ben fonamentades.

Les persones que participaran de l’estudi  tenen edats compreses entre els 65 i 80 anys ja que actualment  es compta amb un altre estudi: “Mes a prop”, portat a terme per la Diputació de Barcelona  que ens informa sobre la qualitat de vida de les persones majors de 80 anys. D’aquesta manera tenint en compte els dos estudis disposem de informació suficient sobre la totalitat de la gent gran de Badia.

L’enquesta sobre la Qualitat de Vida de la Gent Gran a Badia del Vallès, és un procés que es realitza en diverses fases, actualment s’iniciarà l’anomena’t treball de camp que consisteix en un procés participatiu mitjançant la complimentació presencial del qüestionari per part de  cadascuna de les  persones que participaran de l’estudi i que han estat seleccionades aleatòriament. Aquesta tasca la portaran a terme 12 voluntaris del nostre municipi, els quals han rebut una formació per tal de poder despenyar-se de manera més optima.


Les persones seleccionades seran degudament informades i els i les enquestadors/es estaran degudament identificats. Davant de qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb el Servei de Salut i Hàbits Saludables al 93 718 63 97 – 93 729 46 51.


Des del Servei de Salut i Hàbits Saludables volem agrair la implicació i el treball desinteressat tant dels integrants de la Comissió de Gent Gran del Consell de Salut, com dels voluntaris i voluntàries. És gràcies a ells i elles que aquesta tasca és possible.