Qui som?

El Servei de Salut i Hàbits Saludables de Badia del Vallès neix a partir de la visibilització d’una sèrie de necessitats presents en la comunitat de Badia del Vallès, i de la intenció de donar-les resposta. 

La finalitat que regeix el seu desenvolupament es “Què la persona valori, conegui, i sàpiga transmetre la importància de tenir cura a sí mateixa de manera conscient i responsable”. La salut es entesa  com un recurs per a la vida diària, no el objectiu de la vida. Es tracta d’un concepte positiu que emfatitza els recursos socials i personals, així com les aptituds físiques. Una visió integral de la salut suposa que tots els sistemes i estructures que regeixen les condicions socials i econòmiques, al igual que l’entorn físic, han de tenir en compte les implicacions i el impacte de les seves activitats en la salut i el benestar individual i col·lectiu.

El Servei de Salut treballa en el desenvolupament del Pla Local de Salut  que constitueix la principal iniciativa dins de la política de salut pública de l’Ajuntament de Badia del Vallès. 
 
Entenem a la salut pública com un com un concepte social i polític destinat a millorar la salut, prolongar la vida i millorar la qualitat de vida de les poblacions, mitjançant la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia, i altres formes d’intervenció sanitària. Dins d’aquest àmbit s’aposta per una salut pública que propugna per una comprensió global de les formes en que els estils de vida i les condicions de vida  determinen l’estat de salut i en un reconeixement  de la necessitat de mobilitzar recursos i realitzar inversions raonades en polítiques, programes i serveis que creïn, mantinguin i protegeixin la salut, fent suport a estils de vida sans i creant entorns que suportin la salut.
 
Opta per  la Promoció de la Salut com estratègia predominant. L’OMS la defineix com un ...”Procés que permet a les persones incrementar el control sobre la seva salut per millorar-la.” En aquest sentit, ha sigut considerada no com un estat abstracte, sinó com un mitjà per arribar a una finalitat, com un recurs que permet a les persones portar una vida individual i social plena. La promoció de la salut constitueix un procés polític i social global que avarca no solament les accions dirigides directament a enfortir les habilitats i capacitats dels individus, sinó també les dirigides a modificar les condicions socials, ambientals i econòmiques, amb la finalitat de mitigar el seu impacte en la salut pública i individual. La participació és essencial per sostenir l’acció en matèria de promoció de la salut.

Adhereix a les estratègies bàsiques plantejades per la Carta d’Otawa per la promoció de la salut. Aquestes són: l’advocacia per la salut amb la finalitat de crear les condicions sanitàries essencials abans indicades; facilitar que totes les persones puguin desenvolupar el seu complet potencial de salut; i intervenir a favor de la salut entre els diferents interessos trobats en la societat. Aquestes estratègies es suporten en cinc àrees d’acció prioritàries, contemplades en la Carta d’Otawa per la promoció de la salut:
                       
­         Establir una política pública saludable
­         Crear entorns que suporten la salut
­         Enfortir l’acció comunitària per a la salut
­         Desenvolupar les habilitats personals, i
­         Reorientar els serveis sanitaris

Entenem que els enfocaments global pel desenvolupament de la salut són els més eficaços. Els escenaris per la salut ofereixen oportunitats pràctiques per l’aplicació de estratègies globals. La participació és essencial per sostenir els esforços. Les persones han de ser els veritables protagonistes de l’acció de la promoció de la salut i dels processos de presa de decisions per a que aquests siguin eficaços. El accés a l’educació i a la informació és essencial per aconseguir una participació efectiva al igual que l’empoderament de les persones i de les comunitats.